Bemesten / mesttransport

Wij helpen u uit de shit

Bemesten/ mesttransport

Sinds de invoering van de nieuwe mestwetgeving wordt het er voor u als veehouder niet makkelijker op. Wij nemen een deel van deze problematiek op ons, door te investeren in een grote drukverdeling per cm² en toch capaciteit te draaien om uiteindelijk tegen een net tarief te werken. Met name de drukverdeling wordt steeds belangrijker. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat vele blokken landbouwgrond behoorlijk verdichten. Met het verbeteren van uw landbouwgrond kunnen wij u ook helpen.

Hydro trikes
Voor een geringe druk per cm², bemesten wij zowel het grasland als het bouwland, met 2 Vervaet Hydrotrikes vijfwielers. Beide machines hebben een uitschufibare as om de druk op het land te verminderen.

Schuitemaker Robusta 225 bemester tank
Met deze Robusta tank kunnen we de mest direct monsteren en wegen. Deze bemester tank wordt met name op de langere afzet ingezet. De druk per cm² wordt netjes verdeeld door het drukwisselsysteem op de trekker en de tank en daarnaast heeft de Robusta tank ook nog een schuifas, waardoor de wielen niet door hetzelfde spoor rijden.

Sleepslang
In 2019 hebben wij ons pakket uitgebreid met een sleepslang systeem. Een aantal grote voordelen van dit systeem zijn: Een lagere bodemdruk door het land, minder rijbewegingen, toevoegen van water in de mest wat een snellere opname betekent. De mest wordt vervolgens op het land verdeeld met een Vervaet driewieler en een 12 meter bemester met sectieafsluiting. Dit alles is GPS gestuurd. Zowel de trekker met het haspel systeem als de Vervaet, hebben een drukwisselsysteem.

Mest transport
Om al deze mest in goede banen van A naar B te bezorgen, beschikken wij over 2 vrachtwagens, die voor de aan- en afvoer van drijfmest zorgen. Deze combinaties zijn voorzien van een eigen weegsysteem en bemonsterings apparatuur. Mocht u uw mest nu niet kunnen afzetten en de putten toch vol hebben, dan hebben wij voor u een tussentijdse opslag. Voor de tijdelijke opslag op het land, hebben wij een aantal mestcontainers.

Vast mest
Om de vaste mest goed verdeeld te krijgen over uw land, voor een optimale benutting, hebben wij een Tebbe strooier met weegcellen, waardoor plaats specifiek bemesten mogelijk is.

Vloeibare kunstmest
De vloeibare kunstmest komt de laatste jaren hard opzetten, omdat het een aantal grote voordelen heeft. Vloeibare kunstmest kan namelijk beter geplaatst en gedoseerd worden en wordt sneller opgenomen. Daarnaast is de kans op verbranding minder. Wij sproeien, deze vloeibare kunstmest, met onze zelfrijdende spuit.

Afzetten van mest
Heeft u teveel mest of geen afzet, laat het ons dan weten. Dankzij onze jarenlange ervaring in mest, hebben wij een groot afzet gebied.

Dankzij al deze mogelijkheden, kunnen wij u een breed pakket leveren en zijn van mening hiermee een uitstekende prijs/kwaliteit verhouding te bieden.