Compost en kalk

Compost

Compost kan mits de grond het uiteraard toe laat, het gehele jaar uitgereden worden.

Gebruikt u compost op landbouwgrond, dan heeft u te maken met het stelsel van gebruiksnormen. U mag een onbeperkte hoeveelheid compost gebruiken, zolang uw gebruik past binnen dit stelsel. Compost telt niet mee voor de gebruiksnorm dierlijke mest, maar wel voor de stikstofgebruiksnorm en de fosfaatgebruiksnorm.

De voordelen van Compost zijn:

 • er is minder (kunst) mest nodig
 • de waterhuishouding van de bodem wordt op een natuurlijke manier geregeld
 • er hoeft minder gesproeid te worden en dit leidt tot een grote besparing van water
 • compost zorgt voor een natuurlijke balans in de bodem
 • in grond- en potgrondmengsels die verrijkt zijn met compost, worden bodemziekten onderdrukt
 • de structuur van de grond verbetert en zorgt voor een goede verdeling van water-, lucht- en gronddeeltjes. Een goede bodemstructuur bevordert weer de ontwikkeling van het wortelstelsel van planten
 • het is een echt kringloopproduct: organisch materiaal van de bodem komt weer terug in diezelfde bodem

humus rijke teeltaarde

 

Kalk

Door regelmatig uw percelen te bekalken zorgt u voor optimale groeiomstandigheden voor uw gewassen. Alleen dan is het mogelijk om maximale opbrengsten te behalen.

De structuur, bemestingstoestand en de pH bepalen voor 90% uw (mais) opbrengst.

Een goede pH zorgt voor:

 • beter bodemleven en een goede bodemstructuur
 • hogere beschikbaarheid van fosfaat
 • betere wortelontwikkeling
 • hogere stikstofbenutting
 • betere benutting van meststoffen

Voor uitgebreide info kunt u altijd bellen met onze planning.